Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Pages

August 21, 2009

Tusun 66 - Pengelikun Ngena Social Networking

Selamat tengahari serta tabi basa ngagai peninga.

Selamat kita begulai baru dalam program Randau ICT. Saritu Program kitai ba Tusun 66.

Dalam program kitai ba Tusun 65 nyin kemari kitai sama ngenang bakani kitai ulih nyaga pengelikun kitai leboh kitai ngena Merchant Account. Diatu Merchant Account makin maioh dikena orang kelebih agi dalam pengawa Dagang Internet. Kitai patut merani sereta neleba ka diri ngena servis Merchant Account laban pengawa tu deka nyadi siti cara pengidup kitai ti baru. Lama laun cara tu tetap dikena orang dudi ari ila.

Lengka ka dulu kenang pasal pengelikun ngena Merchant Account. Saritu kitai deka ngenang siti agi pekara pengelikun internet ianya pengelikun ngena “Social Networking“.

Social Networking tu ianya website endor orang maioh begiga sereta betemu enggau pangan diri dalam dunya siber. Ditu kitai ulih ngiga kaban baru enggau orang ti udah ngerejister diri dalam website nya. Kitai mega ulih mai kaban kitai ngerejister diri dalam website nya. Ari nya kitai ulih berandau ka maioh macam pekara dalam website tu, enda iboh betemu moa enggau pangan diri.

Social Networking website tu sigi udah lama ditumbuh ka. Siti ari tuju internet diada ka di menua Amerika dulu suba ianya nyadi ka palan alai pengawa Social Networking tu. Antara Social Networking website ti terubah ia ianya baka AOL enggau Yahoo! Massenger. Taja pia pengawa Social Networking tu enda tentu nyulut dikena maioh orang maya nya.

Bepun ari taun 2005 Social Networking website tu nyau tebilang sereta dikerindu ka maioh orang ukai semina di menua Amerika din tang mega serata dunya. Pekara tu nyadi laban pemansang website ti baru ti lebih dikerindu ka orang ti biak agi. Website ti nyulut maya nya baka MySpace.com enggau Friendster.com bisi ngada ka service ti dikerindu ka bala anembiak. Nya alai website ti bansa tu nambah maioh agi.

Dalam taun 2007 siti website ti ngada ka service Social Networking ditumbuh ka. Website tu ianya Facebook.com, jampat bendar ngerembai nyentok ka ia nyadi website ti tebilang nyentok ka saritu. Di menua kitai Malaysia ditu bisi 4 Juta orang ngerejister diri dalam Facebook.com. Dipelaba ka aku, kitai ti bisi ngena internet tentu bisi udah ngerejister diri dalam Facebook.com. Dalam taun 2008, di serata dunya bisi 600 juta orang bisi ngerejister diri dalam Facebook.com. Reti ia nyau ka 40% orang ti ngena internet bisi ngerejister diri dalam Facebook.com. Tu nanda sereta nerang ka pemesai reti sereta guna Social Networking website dalam pengidup kitai kemaia hari tu.

Ari pemaioh orang ti ngena social networking website nya, tentu meh bisi aja ti enda tentu manah tuju. Taja pia tebal agi orang ti ngena website tu ngibun tuju ati ti manah baka pengerindu sida ia bekelala sereta bekaban enggau orang baru.

Kitai patut nemu pekara pengelikun ti besangkut paut enggau Social Networking ngambi ka kitai enda kena penusah leboh ti ngena servis tu. Enti kitai ngerejister diri dalam Social Networking website, penerang pasal kitai sigi mudah ditemu mensia maioh di serata dunya.

Bisi penusah ulih nuntung kitai enti kitai enda cukup bejaga leboh ti ngena social networking website baka Facebook.com. Antara penusah ti ulih nyadi ianya penerang pasal kitai ulih dicuri sereta dikena orang enggau tuju ti enda manah. Pekara tu dikumbai “identity teft”. Orang ngena penerang kitai ngisi form baka loan duit ba bank, lalu enti loan nya diterima, bank minta kitai bebayar.

Siti agi penusah tau nyadi ianya pengawa orang ti mejal tauka ngemeli ka orang dalam internet. Pekara tu mega dikumbai orang “bully” nengah internet. Pengawa tu maioh bendar udah ngenusah ka orang bukai sampai ka bisi orang ti dibuli dalam internet bisi munuh diri. Pekara tu bisi udah nyadi di Amerika enggau di Philipines.

Siti agi penusah ti tau nuntung kitai enti kitai enda bejimat leboh ngena social networking website ianya ngenyamai ka pengawa orang ti deka ngemedis kitai. Kebuah pia ia bulih penerang ari posting kitai enti kitai enda bejimat pasal pekara ti ditulis kitai dalam website tu. Antara penerang ti ulih diguna orang ti bansa tu ianya penerang pasal pengawa kitai besehari- sehari. Ari penerang ti bansa tu, nyamai bendar orang nya ulih ngipa kitai laban ia nemu kuing pejalai kitai. Pekara tu mudah bendar nyadi ba anembiak. Nya alai kitai patut nemu bakani kitai ulih nyeliah ka pekara ti bansa tu.

Pekara pengelikun ti kesatu, anang meri semua penerang ti bendar pasal kitai dalam website tu. Antara penerang ti patut dilalai ka kitai ianya taun kitai ada sereta Address ti lengkap dini alai kitai diau. Penerang ti bendar pasal kitai ulih dikena orang ti enda manah penemu ngereja pengawa ti enda manah lalu ditanggung kitai.

Pekara pengelikun ti kedua, ianya anang nerima sebarang orang ti enda dikelala kitai dalam list kaban kitai. Kitai enda nemu tuju orang nya tadi. Manah agi semina ngemendar ka orang ti dikelala kitai aja dalam list kaban kitai ngambi ka kitai enda kena buli dalam internet. Orang ti buli orang bukai dalam internet tu ngena cara Psikology, nyentok ka kitai enda nemu diri kena bully ia. Pekara bully dalam internet tu tebal agi nyadi ba orang ti biak. Nya alai bepekat manah enggau diri sebilik pasal social networking website tu.

Pekara pengelikun ti ketiga ianya kitai anang selalu nulis pekara pasal kitai empu dalam social networking website. Anang madah ka tuju pejalai kitai. Anang madah ka penatai kitai. Anang madah ka kitai kediri aja di rumah. Anang madah ka diri sunyi tauka boring. Anang madah ka diri nganjung anak tusyen. Anang madah ka diri benong di rantau jalai ari kini nuju kini. Penerang ti bansa tu enti ditulis kitai genap hari, mudah bendar orang ngipa kitai. Pia mega enti anembiak nulis penerang ti bansa tu, mudah bendar orang ti jai ngulih ka sida laban bisi penerang ti beguna ba sida ia.

Aku berati ka posting bala kitai ba Facebook.com, maioh bendar penerang ti ditulis di meri peluang penusah tau nyadi. Bisi nya madah ka diri benong di rantau jalai ari Kuching ka Sri Aman. Bisi madah ka diri benong diau ba hotel ni leboh ti travelling. Penerang tu enda patut diayan ka ba social networking website.

Penutup

Peninga ti dipebasa,

Makin sehari, makin maioh orang ngena social networking website. Nya alai kitai patut berati ka pengelikun leboh ngena social networking website. Anembiak rindu bendar ngena social networking website. Kitai ka apai indai patut berati sereta bepekat manah enggau diri sebilik ngambi ka pengelikun ngena social networking website ulih diperati sereta dijaga kitai. Terang ka ngagai sida ia penusah ti tau nyadi.

Social Networking website beguna bendar enti dikena kitai enggau betul. Enda ngira dini kitai diau, kitai ulih berandau enggau bala kaban kitai tauka kitai sebilik. Ari nya kitai semampai semak enggau bala kaban kitai. Taja pia, ia ulih mai penusah ka kitai enti kitai enda cukup bejaga. Nya alai kitai patut berat ka pengelikun leboh kitai ngena social networking website.

Kena nutup randau ICT kitai ba Tusun 66 tu aku enda leju ngelalau, randau ICT tu randau kitai. Aku ngelalu ka tanya sereta komen peninga, nya alai aku bisi nyendia ka blog alai kitai berandau ba kjict.blogspot.com alai kita ulih ngenatai ka komen tauka tanya kita.

Kitai berandau ka pekara ICT ngambi ka kitai mereti ICT, ulih ngena ICT dalam pengidup kitai lalu nyadi ka ICT penatai pemisi kitai laban anang enda ingat, ICT UNGKUP KITAI SEMUA.

Enggau nya, mupok aku. Terima kasih.

No comments:

 

Sample text

Sample Text

Sample Text